Vodic

NF INNOVA – VODIČ ZA (NOVO) ZAPOSLENE

 

Sadržaj

I Uvod

 • Dobrodošlica
 • O organizaciji (istorijia)
 • Misija, vizija i vrednosti
 • Organizaciona struktura

II Dolazak u NF Innovu

 • Dokumenta i obrasci
 • Probni period
 • Radno Vreme
 • Ulaz u zgradu / Parking
 • E-mail predstavljanja

III Standardi ponašanja

 • Etički kodeks i pricipi ponašanja
 • Dress code
 • Gaderoba – Radno mesto – Kuhinja – Dnevna soba
 • Sala za sastanke
 • Komunikacija elektronskom poštom i potpisi
 • Komunikacija telefonom
 • Predstavljanje na društvenim mrežama
 • Pušenje
 • Pauze za ručak

IV Procedure

 • Prisustvo na poslu / GO / Slobodni dani / Izostajanje
 • Procedura zapošljavanja
 • Procedura uvođenja u posao
 • Procedura ocenjivanja zaposlenih
 • Procedura odlaska na službeni put

V Polise

 • Dodatno zdravstveno osiguranje
 • Oprema za rad
 • Službena Putovanja

V NF Innova – kontakti zaposlenih

 

 

I Uvod

 • Dobrodošlica

Dobrodošli u Innovu! Prvi kontakt i osoba koju ste sigurno već upoznali je koleginica Iva Sole, HR (0648606159). Iva je na raspolaganju za sve nedoumice i razna opšta pitanja, ona će vas upoznati sa direktorima, mentorom i svim ostalim kolegama i pokušati da vam period adaptacije i privikanja na novo radno okruženje učini što lakšim i lepšim.

 • Istorija NF Innove

NF Innova je mlada softwerska kompanija, osnovana 2015. godine. Rođena je u Sagi (SAGA d.o.o. Beograd – čija je ćerka kompanija) u Sektoru za elektronsko bankarstvo i finansijske aplikacije u kome je razvijen glavni Innovin proizvod – bankarstvo online, a koji je vremenom prerastao u iBanking.

Innova je, kao i Saga, deo New Frontier Group-e,  najperspektivnije grupacije ICT preduzeća u Centralnoj i Istočnoj Evropi čije je središte u Beču.

Innovu trenutno čini 50-oro zaposlenih koje povezuje zajednička misija, vizija i vrednosti, kao i uzajamno poštovanje.

 • Proizvod

Online Banking rešenja su vremenom po važnosti stala rame uz rame uz Core sisteme banaka. Ipak zahtevi ka izmenama, bezbednosti, praćenju trendova, tehnološki zahtevi ka integracijama funkcionalnosti koje su viđene na drugim platformama,… postavljaju sve veće izazove. Upravo naš iBanking proizvod svojim funkcionalnostima pomaže bankama da odgovore svim sadašnjim i budućim izazovima. Celokupna i kompleksna online vizija “omni-channel”, koju forsiraju konsultantske kuće, je esecijalna u današnjem stepenu tehnološkog razvoja, kako u bankama tako i van njih, i pomera način kako se koriste bankarski servisi preko ekspanzije različitih uređaja i kanala kojim korisnik može da komunicira sa bankom. iBanking u sebi ima od 2011. godine ugrađene, za to vreme, veoma inovativne elemente u sebi koji su omogućavali banci da lakše upravlja korisničkim iskustvom, da se brzo poveže na različite Core banking sisteme svojim adapter modelom, ugrađen Analytics za praćenje rada korisnika,… Novi izazovi su pred iBankingom svakom godinom sve veći. Inovativnost koju smo uneli u njega, i već pokazali na Finovate 2014, su nas svrstali rame uz rame sa rešenjima pravljenim u drugim delovima sveta i potvrdili nam da smo na pravom putu.

 

 • Organizaciona struktura

CEO NF Innove je Vasa Šegrt.

NF Innova je podeljena na 4 sektora:

I Delivery na čijem je čelu Bojan Banović i koji čine 4 tima:

 • PM/BA tim
 • FrontEnd tim (Web & Mobile)
 • BackEnd tim
 • Support, Deploy & Test tim.

II R&D na čijem je čelu Dejan Petković .

III Sektor prodaje koji vodi Vasa Šegrt.

IV Sektor Administracije

 

II Dolazak u NF Innovu

 • Dokumenta i obrasci

Pre nego što dođete na svoj prvi radni dan kod nas, pripremite sva potrebna dokumenta:

 1. Umesto radne knjižice, iz PIO fonda (Bulevar umetnosti br.10) izvadite listing prethodnog radnog staža
 2. Fotokopija diplome
 3. Fotokopija lične karte
 4. Broj tekućeg računa
 5. M-A obrazac (odjava sa zdravstvenog osiguranja)

Nakon što stignete na posao, smestite se na svoje radno mesto, popijete kafu i upoznate se sa kolegama, daćete HR Asistentu svoja dokumenta kako bi ugovor o radu bio spreman u toku dana. U saradnji sa Saginom Pravnom sužbom – koleginicom Jelenom Malezić (Referent za radne odnose), HR Asistent će se starati o svim radno-pravnim pitanjima koja budete imali.

 • Probni period

U NF Innovi imamo politiku po kojoj svi novozaposleni prolaze probni period od najmanje 6 meseci ( 2 x ugovor o radu na 3 meseca), tokom koga imaju mentora i plan za uvođenje u posao po kome rade. Nakon 1, 3 i 6 meseci postoje redovne evaluacije sa HR Asistentom i neposrednim rukovodiocem.

 • Radno Vreme

Radno vreme nam je od 08h do 16h ili od 09h do 17h. Rad od kuće ne praktikujemo zbog stalne potrebe za sardnjom među timovima i kolegama. Ukoliko se potreba za radom od kuće ipak javi, u dogovoru i uz odobrenje od nadređenog, moguće je ponekada napraviti izuzetak.

 • Ulaz u zgradu / Parking

Svi zaposleni NF Innove dobijaju svoju presonalizovanu ID karticu koja služi za ulazak u zgradu (čitač za karticu se nalazi na ulazu u zgradu kod recepcije), kao i za ulazak u sam prostor firme (na prvom spratu, hodnik desno od lifta). Obaveza je svakog zaposlenog da prilikom dolaska na posao očita svoju karticu na ulazu u prostor.

NF Innova ima ogarničen broj mesta na parkingu u okviru Airport City-ja. Zato zaposleni koji dolaze kolima na posao imaju mogućnost da prijave svoje vozilo i registraciju Asistentu za operacije i na taj način steknu mogućnost povremenog korišćenja parkinga. Svi zaposleni koji prijave svoje vozilo, dobijaće nalepnicu za parking koju će koristiti po dve nedelje, a zatim je davati kolegi koji je sledeći na spisku (spisak je formiran po abecednom redu).

 • E-Mail predstavljanja

Interni običaj koji negujemo je da se svaki novozaposleni predstavi svojim kolegama putem e-maila. Predstavite se imenom, prezimenom i poslovnom fotografijom. Ukoliko nemate adekvatnu fotografiju, HR Asistent će Vas odvesti u Sagin Sektor marketinga kako bi vas fotografisali. Takođe, u mailu napišite na kom radnom mestu ćete raditi i u kojem sektoru, kao i nekoliko rečenica o sebi: gde ste ranije radili, kakva iskustva u poslu ste stekli, kakva su vaša interesovanja i hobiji, da li imate nadimak… Mail pošaljite na nfinnova@nfinnova.com.

 

III Standardi ponašanja

 

 • Etički kodeks i pricipi ponašanja

 

Poslovna etika

Osim poštovanja zakona, od svih zaposlenih u kompaniji NF Innova očekuje se da poštuju visoke standarde poslovne i lične etike tokom izvršavanja zaduženja i obaveza. Ovo zahteva poštenje, integritet i razložnu procenu u svakom vidu komunikacije sa drugim zaposlenim licima u kompaniji, poslovnom zajednicom i klijentima.

Radno okruženje

NF Innova obezbeđuje stimulativno radno okruženje, bez bilo kakvih diskriminacija ili zlostavljanja.

Zaposleni se jedni prema drugima ponašaju sa poštovanjem, izbegavajući ponašanja koja mogu povrediti dostojanstvo nekog drugog.

Menadžeri moraju kreirati okruženje u kome se promoviše dobrodošlica i podrška, gde se integritet, poštovanje i saradnja efikasno primenjuju.

Odluke koje se tiču zaposlenih, uključujući regrutovanje, zapošljavanje, obuku, evaluaciju i

napredovanje se zasnivaju isključivo na pojedinačnom učinku i zaslugama i na njih ne mogu uticati, na primer, rasa, etnička pripadnost, religija/uverenja, seksualna orijentacija, bračno stanje ili politički stav.

Komunikacija prema zaposlenima treba da bude otvorena i poštena.

NF Innova ohrabruje razvoj individualnih sposobnosti i veština uz obezbeđivanje adekvatne stručne obuke kao dela šireg okvira razvoja zaposlenih.

Čvrsto je protiv bilo kog oblika neregularnog rada ili eksploatacije kao i bilo koje vrste prinudnog ili prisilnog rada i dečijeg rada.

NF Innova stoji nasuprot bilo koje vrste zlostavljanja, maltretiranja i uznemiravanja.

 

Radni prostor

 

NF Innova obezbeđuje zdrav, bezbedan i siguran radni prostor.

NF Innova garantuje svojim zaposlenima fer radne uslove, obezbeđujući sigurnu i zdravu sredinu.

Od zaposlenih se traži da izbegavaju ponašanja koja mogu ugroziti bilo čije zdravlje ili bezbednost.

 

Zaštita imovine i poslovnih podataka

 

Materijalna i nematerijalna sredstva NF Innove se moraju čuvati.

Materijalna sredstva, uključujući nekretnine, opremu i zalihe, moraju se zaštiti od oštećenja i

zloupotrebe i moraju se koristiti samo u poslovne svrhe, osim uz odgovarajuću dozvolu.

Informacije u vezi sa poslovanjem, uključujući sve one koje su stečene tokom vršenja zadataka u ime NF Innove, se tretiraju kao poverljive. Zaposleni moraju rukovati njima strogo poverljivo i otkrivati ih samo ukoliko je to neophodno ili ako imaju konkretnu dozvolu. Ista pravila se primenjuju na svu dokumentaciju koja sadrži takve poverljive informacije.

Intelektualna svojina NF Innove (tj. ideje, proizvodi, metode, strategije, itd.) se mora zaštiti.

Obaveza čuvanja intelektualne svojine NF Innove se nastavlja i nakon što se završi radni odnos.

Svi poslovni podaci se moraju beležiti tačno i potpuno. Evidencije i dokumentacija moraju biti na raspolaganju i dostupne na zahtev organa ili ovlašćenih zaposlenih.

Evidencije i podaci, uključujući elektronske datoteke i imejlove, se moraju čuvati sve dok je to potrebno po primenljivim zakonima; u slučaju parnice koja se očekuje ili predviđa ili inspekcije organa, moraju se čuvati koliko god je neophodno.

Falsifikovanje ili netačno menjanje bilo kojih evidencija ili dokumenata je strogo zabranjeno.

 

Poverljivost podataka o zaposlenima

 

NF Innova poštuje poverljivost ličnih podataka o zaposlenima. To znači da bi pristup ličnim podacima trebalo ograničiti na osoblje kompanije koje ima odgovarajuće ovlašćenje i jasnu poslovnu potrebu za tim podacima. Zaposleni kojima je odobren pristup ličnim podacima moraju ih koristiti na odgovarajući način i čuvati u tajnosti.

Nikada bez odgovarajućeg odobrenja ne smete davati lične podatke o zaposlenima bilo kome van NF Innove.

To što NF Innova poštuje poverljivost podataka o zaposlenima ne znači da vam je dozvoljeno da se upustite u neprikladne lične aktivnosti na radnom mestu. Kompjuteri kompanije, na primer, namenjeni su samo za službenu upotrebu i ograničenu upotrebu za lične potrebe, a ne za aktivnosti koje nisu u vezi sa poslom. Kompanija zadržava sva prava, koja podležu važećim zakonskim ograničenjima, da ima pristup, pregleda i koristi svu prepisku, dokumenta i informacije nastale na radnom mestu ili korišćenjem resursa kompanije. To obuhvata i intranet (internu mrežu) i internet, elektronsku poštu, govornu poštu, telefonske razgovore i kompjuterske fajlove.

 

Sukob interesa

 

Nemojte da radite za konkurenta dok radite za NF Innovu ili da obavljate bilo kakav posao za treću stranu, ili da joj pružate pomoć koja može nepovoljno da utiče na vaše uspešno obavljanje posla ili donošenje odluka na poslu. Nemojte da koristite kompanijino vreme, objekte, ili materijale za rad van kompanije koji nije povezan sa vašim poslom u NF Innovi bez ovlašćenja šefa vašeg odeljenja ili operativne jedinice.

Sukob interesa može naškoditi odnosu sa klijentima i reputaciji kompanije NF Innova, kao i da izloži kompaniju pravnim posledicama. Stoga su komunikacija i predostrožnost presudni kako se ne biste našli u situaciji kada su vaši lični interesi ili odnosi u sukobu sa našim interesima ili interesima naših klijenata. Morate biti profesionalni, objektivni i nepristrasni kada nas predstavljate i radite sa našim klijentima. Važno je da se izbegne čak i naziranje sukoba interesa. Odluke ne smete donositi pod uticajem, čak ni prividno, tako da ih podredite bilo kojoj ličnoj prilici ili odnosu, potencijalnoj finansijskoj dobiti ili drugačijoj pogodnosti za vas ili treće lice, uključujući prijatelja, rođaka ili poslovnog saradnika.

 

Između ostalog, sukob interesa može da podrazumeva:

 

 • dopunski rad ili zaposlenje;

 

 • poslovni odnos, ili interes za poslovni odnos, sa klijentom ili konkurentom;

 

 • poslovni odnos u ime kompanije NF Innova sa bilo kojim licem koje je rođak ili prijatelj ili sa kompanijom kojom upravlja takvo lice (lica);

 

 • položaj u kom imate uticaj ili kontrolu nad plaćanjem nadoknade bilo kom licu s kojim ste u rodbinskoj ili ljubavnoj vezi; ili

 

 • prihvatanje poklona lične koristi, poput nečeg značajnijeg od skromnog poklona ili ulaznice za zabavni događaj, od osobe ili organizacije koja posluje ili se očekuje da će poslovati sa kompanijom NF Innova u bilo kom obliku.

 

Zaposleni su dužni da svojim nadređenima otkriju svaku situaciju koja predstavlja potencijalni konflikt interesa između zaposlenog i kompanije NF Innova. Blagovremeno otkrivanje svih potencijalnih konflikata direktoru ili neposrednom rukovodiocu predstavlja ključnu stavku  za održavanje usklađenosti sa ovim kodeksom.

 • Dress code

 

Poslovna odeća se danas tretira kao izraz poštovanja institucije koju svako od nas predstavlja, ali i kao deo neverbalne komunikacije. Najčešće na izgledu formiramo mišljenje o drugim Ijudima. Ipak, u okruženju bliskih saradnika dopušteno je, ako to vremenski uslovi dopustaju, skinuti nekoliko slojeva odeće pod uslovom da se ni tu ne prelazi granica dobrog ukusa.

Naš usvojeni stil oblačenja je Smart Casual.

U poslovnom svetu ne prolazi bas sve, zato je svako eksperimentisanje najbolje ostaviti za kasnije.

Pokazivanje tetovaža i piercinga, nikako nije preporučljivo, a odeću biramo prema opisu posla koji

obavljamo. Preporučujemo da pokažete vaš individualni stil, ali se ipak držite poslovnih ograničenja.

Nisu dozvoljeni:

 

 • Kratki bodiji koji otkrivaju stomak
 • Majice bez rukava (na bratele)
 • Bluze i majice sa velikim dekolteom
 • Neklasičan džins
 • Papuče (japanke i sl.)
 • Šortsevi
 • Sportska oprema

 

 • Gaderoba – Radno mesto – Kuhinja – Dnevna soba

Na ulasku u prostor NF Innove, nalazi se veliki ormar za odlaganje garderobe. Stoga nema potrebe za odlaganjem i gomilanjem jakni po stolicama u radnom prostoru, već se sve odlaže u garderobu.

Svaki zaposleni ima svoje radno mesto na koje je raspoređen na osnovu svog mesta u organizacionoj strukturi, odnosno pripadnosti nekom od postojećih timova (R&D, Delivery – Web, Mobile, Support, BackEnd ili PM tim).

Vodite računa da svoje radno mesto održavate urednim. Flašama nije mesto na stolu – eventualno čaši i šolji. Lične stvari držite u fiokama vašeg radnog stola.  Na raspolaganju imate i ormariće u kojima je moguće odlaganje stvari i opreme kojoj nije mesto u fiokama. Papire koje ne koristite takođe odložite u fascikle, registre i fioke. U kuhinji  se nalaze i kutije za reciklažu. Papire koji vam više nisu neophodni ubacite u te kutije. Korpe za smeće koje se nalaze pored radnih stolova služe isključivo za bacanje papira. Ukoliko se radi o poverljivim dokumentima, prethodno ih „iseckajte“ u mašini za uništavanje dokumenata ili ih ručno uništite.

U okviru našeg prostora imamo i kuhinju koja je potpuno opremljena i predstavlja mesto za ručak, kafu, druženje… Vodite računa da nakon što potrošite nešto od sokova/ubrusa/šećera/mleka isto donesete iz magacina koji se nalazi sa desne strane od ulaza u prostor NF Innove. Svaki novozaposleni treba da donese svoju šolju ukoliko mu je potrebna, i nakon upotrebe je može oprati ručno ili je odložiti u jednu od dve mašine za sudove koje se uključuju jednom dnevno, nakon završetka radnog vremena. Nakon ručka i upotrebe tanjira i escajga, iste takođe treba oprati ili smestiti u mašinu, kako bismo se postarali da kuhinja uvek bude uredna i čista. U dnu kuhonjskog stola postoje i 4 kante za odlaganje otpada – za Papir, Plastiku, Aluminijum i Mešani otpad. Obavezni smo da otpad pravilno raspoređujemo koristeći isključivo, za to označene kante.

Pored kunjihinje, u centralnom, otvorenom delu prostora imamo i dnevnu sobu da garniturom za sedenje, lazy bag-ovima, TV-om i X-box konzolom. Pored udobnog mesta za druženje, kafu i igrice, ovu prostoriju možete koristiti i za opuštene interne sastanke i dogovore sa kolegama. Naravno, uvek vodeći računa o tome da bukom ne ometate ostale kolege koji rade. Iz tog razloga nije poželjno ni puštanje muzike.

 

 • Sala za sastanke

NF Innova ima jednu salu za sastanke koju mogu koristiti svi zaposleni, samo uz obavezno prethodno zakazivanje koje se obavlja na sledeći način:

 1. Prilikom zakazivanja sastanka u polju Location iz opcije Rooms (ili u To polje iz address book-a) odaberite: Sala za sastanke NFInnova Airport City:
 1. Kroz Scheduling assitant mozete da vidite da li je sala slobodna u zeljenom periodu:

 

 

 

Nakon slanja poziva za sastanak, potrebno je da prođe par minuta da bi se video sastanak u Sali.

 

Pregled sastanaka u Sali mozete da vidite isto kroz Outlook. Postupak je sledeci:

 1. U Outlook-u odete na Calendar
 2. Kod Opcije My Calendar > Desni Klik > Add calendar > From Room List i odabete Salu u AC-u.
 3. Nakon toga, pored svog kalendara imate i pregled sastanak u Sali:

 

 

 

 • Komunikacija elektronskom poštom i potpisi

E-mail je kanal komunikacije koji je prihvaćen kao službeni način komunikacije, omogućava brzo prenošenje informacija, ostavlja pisani trag o dogovorenim aktivnostima i omogućava primaocu da odgovori na zahtev u vreme koje je njemu prihvatljivo. Ipak, e-mail ima ograničene mogućnosti kada je u pitanju komunikacija i zbog toga ga treba koristiti samo u nekim situacijama.

Za početak, evo par opštih pravila za korišćenje elektronske pošte:

 • E-mail-om šaljite samo kratke i jasne informacije, pitanja, činjenice, logične stvari, uputstva i sažetke sa sastanaka. E-mail-om ne bi trebalo slati složene, višeslojne poruke, emocije, objašnjenja. Takođe, ovaj način komunikacije nije pogodan za diskusiju, razrešavanje konflikta, pregovaranje, građenje odnosa…
 • Pre nego što odlučite da napišete mail razmislite zašto želite da pošaljete poruku, kao i koji rezultat želite da postignete kad osoba kojoj pišete pročita poruku.
 • Kulturno je da na što veći broj poruka pristiglih elektronskom poštom odgovorite odmah po čitanju, makar odgovor bio to da ste primili poruku i da za sada nemate drugu povratnu informaciju.
 • Sve poslovne poruke koje se elektronskom po­štom šalju, načelno moraju da poštuju osnovna pravila pismenosti i pristojnosti:

 

 • Naslov poruke (subject) služi da se ukratko de­finiše sadržaj i razlog slanja poruke. U moru po­ruka na neke je neophodno odmah obratiti pažnju, a druge mogu da sačekaju izvesno vreme. Trijaža poruka vrši se na osnovu identifikacije pošiljaoca i opisa poruke koji ste naveli u „Subject“ polju. Naslov treba da bude kratak, jasan i da upućuje primaoca na sadržaj koji ga u poruci očeku­je. Dobar opis olakšava pretragu za važnom porukom.
 • Poruku uvek treba početi obraćanjem („Poštovani g. Petroviću“, ili „Dra­ga koleginice Zorana“). Izlišno je reći da pisma koja počinju (i završavaju) suvom informacijom tipa „E, nisi mi poslao ono – pošalji mi brzo“ mogu da dovedu primaoca u stanje zbunjenosti i nervoze. Imajte na umu da taj neko kome šaljete mail možda prima na desetine poruka dnevno i da će mu tre­bati vremena da shvati od koga je poruka i o čemu se radi.
 • Trudite se da, ako je vaša poruka odgovor na nečiju poruku (reply), uklju­čite i sadržaj prethodne poruke u odgovor. To će pomoći primaocu da se lakše seti o čemu se radi, ili da brže pronađe neke informacije koje su bile sadržane u prethodnoj komunikaciji. Ukoliko je u prepisku uključeno više osoba u odgovoru treba da koristite funkciju Reply to all, kako bi zainte­resovane strane i dalje mogle da prate prepisku. Ipak, treba voditi računa i da se ne nagomila previše prepiske – ponekad te „repove“ treba obrisati ili makar skratiti, naročito ako sadrže i neke fajlove koji opterećuju veličinu poruke.
 • Ukoliko taksativno odgovarate na pojedina pitanja koja vam je postavio pošiljalac, nije loše da odgovore pišete ispod konkretnih rečenica pošiljao­ca, s tim da delove koji predstavljaju vaš odgovor morate jasno da istaknete da bi se razlikovali od originalne poruke. Kada koristite HTML format za sla­nje poruka, odaberite teget ili tamno plavu boju. Ako koristite plain text, ci­tirana poruka se obično odvaja sa „>“ znakom, a vaš tekst kucate bez toga.

 

 • Korišćenje polja za adresiranje. Mali broj ljudi pra­vilno koristi ova polja, pa vas zato molimo da obra­tite pažnju na sledeće:

 

 • „To:“ polje: u „To:“ polju treba da se nalaze ime­na samo onih osoba od kojih očekujemo odgo­vor ili reakciju. Sva imena (tj. adrese) koja sta­vite u ovo polje biće vidljiva svim primaocima. Polje se koristi kada su svi primaoci direktno uključeni u komunikaciju. Na primer, kada im dajete informacije koje su neophodne da bi oni počeli da rade svoj deo posla.

 

 • „Cc“ (Carbon Copy – „indigo“ kopija) polje: u Cc treba da budu osobe za koje je važno da budu informisane o svakom koraku tokom cele prepiske, ali se od njih ne očekuje odgovor. Na primer, kopiju poruke šaljete šefu sek­tora da bi bio informisan o zadatku koji ste dali njegovim kolegama. Ukoliko je osobi važno da periodično dobije povratnu informaciju o statusu posla, nemojte je stavljati u Cc prilikom svakog slanja mail-a već iskoristite druge kanale informacije da periodično prenesete traženu informaciju. Sva imena koja stavite u ovo polje biće takođe vidljiva svim primaocima poruke.
 • „Bcc“ (Blind Carbon Copy – nevidljiva „indigo“ kopija): Imena koja stavite u ovo polje neće biti vidljiva ostalim primaocima poruke. Važno je imati na umu da je nepristojno, a potencijalno i opasno da veliku grupu ljudi koji se međusobno ne poznaju stavite u „To“ ili „Cc“ polje. Na primer, nije u redu da kada zovete goste na neki skup, sva imena stavite u „To“ (ili „Cc“ polje). To znači da će svi videti ko je sve pozvan, što je manji problem – mnogo je veći problem to što će svi videti sva imena i adrese svih primalaca. Nepristojno je davati (otkrivati) nečiju adresu drugome, a da pre toga vlasnik adrese nije upitan da li smete da date nekome njegovu adresu. O ovome naročito treba voditi računa kada su u pitanju adrese „važnih“ osoba. U internoj ko­munikaciji izbegavajte korišćenje ovog polja jer se smatra neetičkim.
 • Sve mail adrese u NF Innovi su po obrascu prezime@nfinnova.com. Postoje i pre­definisane liste koje uključuju više primalaca, a sve ih možete pronaći u Address Book-u u okviru Outlooka.

 

 • Prilozi i veličina poruke:

 

 • Vodite računa da ne preterujete sa veličinom poruke. Elektronska pošta se često čita i preko mobilnih uređaja. Ukoliko je potrebno da poša­ljete poruku sa velikim prilozima (većim od de­setak megabajta) i na više adresa, praktičnije je da taj sadržaj okačite na neki od eksternih siste­ma za transfer fajlova (Sendspace, WeTransfer, YouSendIt, Dropbox…) i da putem maila pošaljete samo link za preuzimanje fajlova. Ukoliko ipak morate da pošaljete veliki mail, potrudite se da bude čitljiv i dobro strukturisan, sa najvažnijim informacijama koje su odmah uočljive i ostalim koje su dostupne kroz detaljnije čitanje mail-a.
 • Nikada u poslovnoj prepisci, pa čak i u neformalnoj prepisci sa poslovnim poznanicima, ne šaljite poruke sa sadržajima koje mogu da budu poten­cijalni nosioci virusa. Naročito je rizično slati fajlove sa sledećim eksten­zijama: EXE, BAT, COM, JS. Takođe, izbegavajte da šaljete i Microsoft Office fajlove koji nisu vezani za posao, jer i oni mogu da sadrže viruse.

 

 • Korišćenje srpskih slova: Srpska azbuka i abeceda imaju po 30 slova. Molimo vas da ih sve koristite u izvornom obliku u poslovnoj korespondenciji umesto alternativa (ne koristiti „ch“ umesto „č“, „dj“ umesto „đ“, i sl).
 • Korporativne boje i fontovi: U mailovima možete da koristite Arial i Georgija fontove koji su usvojeni na korporativnom nivou, kao i crvenu, tamno crvenu, sivu i crnu boju teksta (korporativne boje).
 • Izbegavajte da šaljete poruke u formi memoranduma sa logotipom i šarenim tekstom. Na Internetu, poslov­no je biti uviđavan i ne trošiti tuđe resurse, a informaci­ju dati u što kraćoj i preglednijoj formi.

 

 • Potpis u elektronskoj pošti

Prilikom eksterne komunikacije obavezno je da poruka bude potpisana korporativnim potpisom. U internoj komunikaciji zvaničan potpis nije obavezan, dovoljno je da se potpišete svojim imenom.

POSTUPAK FORMIRANJA POTPISA

 • Važne napomene
 • Zabranjeno je menjanje potpisa van delova koji predstavljaju lične podatke. Obavezno je korišćenje

isključivo propisanih potpisa, sa nazivom radnog mesta po važećoj sistematizaciji. Za tačan naziv vašeg radnog mesta obratite se vašem nadređenom ili HR asistentu.

 • Za komunikaciju na srpskom jeziku koristite srpsku verziju potpisa! Engleski potpis koristite samo ukoliko je poruka pisana na engleskom jeziku.

 

 • Pristup putem webmaila

Vašem mailu možete da pristupite i sa bilo kojeg ra­čunara ili mobilnog telefona koji ima pristup internetu. To ćete učiniti odlaskom na našu korporativnu stranicu (www.saga.rs) gde postoji link ka webmailu. Logujete se vašim korisničkim imenom i lozinkom koje inače ko­ristite za pristup sistemu. U podešavanjima webmaila takođe je moguće definisati potpis.

 • „Out of Office“ poruka

 

U slučaju odsustva iz kancelarije zbog službenog puta, bolovanja, odmora ili nekog drugog razloga potrebno je da u Outlooku aktivirate „Out of Office“ asi­stenta. Njega možete naći u podešavanjima Outlooka na vašem računaru, ili pu­tem webmaila sa bilo kojeg računara (ova funkcija se takođe nalazi u opcijama).

U poruci koju će primiti osoba koja vas je kontaktirala putem elektronske pošte treba da navedete datum do kada ćete odsustvovati sa posla, kao i kolegu u NF Innovi koja će vas menjati u slučaju da neki posao mora da se završi hitno.

 • Komunikacija telefonom

Pre nego što započnete telefonski razgovor, treba razmo­triti sledeće:

 • Da li je telefon najadekvatnije sredstvo komunika­cije za poruku koju želite da prenesete?
 • Da li vam je potrebna trenutna povratna informacija od sagovornika?
 • Ukoliko treba saopštiti nešto kratko, ali što ne zahteva trenutni odgovor niti povratnu informaciju da je primljeno, treba razmisliti o pisanju kratkog maila.
 • Ukoliko je informacija koju treba saopštiti obimna i kompleksna, efikasnije je uputiti je pisanim putem (bilo na papiru, bilo putem elektronske pošte).
 • Ako su u pitanju loše vesti, pismena forma može pojačati snagu poruke, dok je saopštenje putem telefona može ublažiti. Ipak, najbolje je ovakve informacije davati lično.

 

 

 • Korisni saveti za komunikaciju putem telefona
 • Planirati vreme poziva – uklopiti ga da bude takvo da su šanse da dođete do sagovornika najveće.
 • Sagovornika treba pozdraviti sa osmehom, isto kao što biste ga pozdravili uživo. Istraživanja po­kazuju da glas zvuči prijatnije i ljubaznije kada se čovek osmehuje.
 • Imati pri ruci papir i olovku, ukoliko je potrebno da se nešto zapiše. Sago­vornika ne biste smeli da zadržavate dok tražite papir i olovku.
 • Predstaviti se na sledeći način: ime firme, ime odeljenja i/ili sopstveno ime i to treba poštovati tokom celog radnog dana. Vama je to možda pedeseti poziv po redu, ali onome ko zove je – prvi. I način na koji se javljamo ostav­lja na njega (inače veoma važan) prvi utisak. Predstavljanje mora da bude razgovetno.
 • Izražavati se pozitivnim jezikom, kao pravilo. Umesto „ne znam“, reći „do­zvolite da proverim i javim vam malo kasnije“, a onda to i učiniti. Umesto „ne“, treba ponuditi alternativno rešenje.

 

 • Korišćenje mobilnog telefona

Nemojte koristiti mobilni telefon pri vožnji motornog vozila. Bezbednost vas i ostalih učesnika u saobraća­ju daleko je važnija od eventualnog telefonskog raz­govora. Ukoliko razgovor ne može da čeka, koristite hands-free slušalicu tokom vožnje. Za vreme okup­ljanja (kao što je poslovni sastanak) treba isključiti mobilni telefon. Ukoliko očekujete važan poziv, treba isključiti zvuk i ostaviti samo vibraciju. Ako se u toku razgovora prekine veza, očekuje se da ponovo zove onaj ko je prvobitno zvao.

 

 • Potpisi sa mobilnih uređaja

Ukoliko poruke šaljete sa mobilnih telefona ili sa tableta, potpis može da bude čisto tekstualan, bez grafičkih elemenata. Pošto na telefonu ne možete da birate verzije potpisa, možete da se potpišete samo engleskom verzijom.

 

 • Računi za mobilne telefone

NF Innova plaća službene razgovore koje obavljate sa va­šeg službenog telefona, dok privatne razgovore pla­ćate sami. Posle 10. u mesecu možete da se ulogujete na sajt listing.telekom.rs (pratite uputstva za prijavu), gde ćete videti iznos vašeg računa za prethodni me­sec. Do 20. u mesecu Asistent za operacije će poslati mail za telefonske račune. Treba da odogovrite tako što ćete navesti iznos privatnog dela računa (ukoliko ga imate).

 • Interna komunikacija putem Jabbera

Interna IM i (opciona) telefonska komunikacija obavlja se preko Jabbera koji možemo da opišemo kao neku vrstu korporativnog Skypea. Predstavlja korporativni standard i koriste ga svi u NF Innovi. Jabber omogućava:

 • Povezivanje sa istim brojem lokala kao na telefonu, pozive putem računara ili mobilnog telefona sa instaliranim Jabberom,
 • Lokalne pozive iz inostranstva, bez roaming troškova,
 • Slanje IM poruka sa uvidom u status kolega (da li je dostupan, zauzet, na sastanku…), uz integraciju sa drugim IM sistemima kao što je GTalk.
 • Uvid u korporativni telefonski imenik sa brzom i jednostavnom pretragom
 • Slanje fajlova i slika ekrana računara
 • Deljenje desktopa
 • Integraciju sa kalendarom i Outlookom
 • Predstavljanje na društvenim mrežama

Ekspanzija društvenih mreža i ostalih društvenih sajtova, uslovila je potrebu predstavljanja kompanija na ovom mediju, a u cilju promovisanja proizvoda i usluga, kao i privlačenja talenata.

NF Innova koristi sledeće kanale predstavljanja:

https://www.linkedin.com/company/5063759

https://twitter.com/NFInnova

https://www.youtube.com/channel/UCAd9STnVO6a-V4UmSuQrvhg

 

Od svih nas se očekuje da učestvujemo u pozitivnom predstavljanju, promovisanju i građenju reputacije nas samih, a na taj način i firme čiji smo deo. To ćemo najbolje postići ako formiramo svoje profile, održavamo ih ažurnim i ako ih povežemo sa kompanijskim profilom.

 • Pušenje

U službenim prostorijama ACB zabranjeno je pušenje, pa tako i u prostorijama NF Innove. Ukoliko

ste pušač, pauzu za cigaretu možete napraviti ispred ulaza u poslovnu zgradu. Takođe, pušenje nije dozvoljeno ni u službenim vozilima.

 • Pauza za ručak

Ne postoji utvrđeno vreme kada se koristi pauza za ručak, već je to stvar internog dogovora u zavisnosti

od obaveza, ali pauza može da traje najviše 45 minuta. Ručak za radnim mestom nije praksa. Ako imate svoj ručak, možete ga pojesti u kuhinji, vodeći računa da za sobom pokupite ostatke hrane i sudove stavite u mašinu za pranje.

IV Procedure

 • Prisustvo na poslu / GO / Slobodni dani / Izostajanje

Zbog neprestane potrebe za timskim radom i svakodnevne upućenosti zaposlenih jednih na druge, odlučili smo da rad od kuće svedemo na najmanju moguću meru. Kada se ipak dogodi da kasnite ili ste sprečeni da dođete na posao, dužni ste da to na vreme javite svom neposrednom nadređenom putem mail-a u kome ćete u cc staviti i Asisitenta za operacije, a koji vodi računa o prisustvu zaposlenih na poslu.

Sticanje prava na godišnji odmor i dužina godišnjeg odmora

Zaposleni ima pravo na godišnji odmor u skladu sa zakonom o radu. Zaposleni stiče pravo na korišćenje godišnjeg odmora u kalendarskoj godini posle mesec dana neprekidnog rada od dana zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca. Pod neprekidnim radom smatra se i vreme privremene sprečenosti za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju i odsustva sa rada uz naknadu zarade. Zaposleni ima pravo na dvanaestinu godišnjeg odmora (srazmerni deo) za svaki mesec dana rada u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos ili u kojoj mu prestaje radni odnos. Zaposleni ne može da se odrekne prava na godišnji odmor, niti mu se to pravo može uskratiti.

U svakoj kalendarskoj godini zaposleni ima pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 20 radnih dana. Dužina godišnjeg odmora za svakog zaposlenog utvrđuje se tako što se zakonski minimum od 20 radnih dana uvećava po osnovu:

 1. Dužine radnog iskustva
 2. a) Od 10 d0 20 godina – 1 radni dan
 3. b) Od 20 do 30 godina – 2 radna dana
 4. c) Preko 30 godina – 3 radna dana
 5. Doprinosa u radu, na predlog neposrednog rukovodioca – 1 radni dan
 6. Zdravstvenog i socijalnog stanja zaposlenom koji u svom domaćinstvu izdržava dete koje ima smetnje u psiho-fizičkom razvoju – 2 radna dana
 7. Uslova rada na predlog neposrednog rukovodioca – 1 radni dan
 8. Statusa invalida rada ili ratnog vojnog invalida – 1 radni dan
 9. Statusa samohranog roditelja deteta do 14 godina života – 2 radna dana
 10. Statusa roditelja koji ima više od troje dece do 14 godina života

Zaposleni ima pravo na godišnji odmor, po osnovu primene svih navedenih merila i kriterijuma, u maksimalnom trajanju od 25 radnih dana.

 

Plaćeno odsustvo (slobodni dani)

 

Zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo do 7 radnih dana u kalendarskoj godini, u slučaju:

 1. Stupanja u brak – 3 radna dana
 2. Porođaja supruge – 5 radnih dana
 3. Teže bolesti člana uže porodice (bračnog druga, deteta, brata, sestre, roditelja, usvojioca, staraoca) – 3 radna dana
 4. Selidbe zaposlenog

–           Na području istog mesta – 1 radni dan

–           Na području drugog mesta – 2 radna dana

 1. Radi obavljanja privatnih poslova na predlog neposrednog rukovodioca – 1 radni dan

Zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo od 5 radnih dana, u slučaju smrti člana uže porodice (bračnog druga, deteta, brata, sestre, roditelja, usvojioca, staraoca).

Zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo od 2 radna dana, za svaki slučaj dobrovoljnog davanja krvi.

Poslodavac može zaposlenom odobriti plaćeno odsustvo i u drugim slučajevima za koje oceni da su opravdani.

Godišnji odmor u slučaju prestanka radnog odnosa

U slučaju prestanka radnog odnosa, poslodavac je dužan da zaposlenom koji nije iskoristio godišnji odmor u celini ili delimično, isplati novčanu naknadu umesto korišćenja godišnjeg odmora, u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, srazmerno broju dana neiskorišćenog godišnjeg odmora.

 

Korišćenje godišnjeg odmora

 

Godišnji odmor koristi se jednokratno ili u dva ili više delova.

Ako zaposleni koristi godišnji odmor u delovima, prvi deo koristi u toku kalendarske godine, a drugi deo najkasnije do 30. juna naredne godine.

Prvi deo godišnjeg odmora u trajanju od najmanje dve radne nedelje mora se iskoristiti u toku kalendarske godine za koju je utvrđeno pravo na godišnji odmor (odmor se ne mora iskoristiti u celosti odjednom, već parcijalno, raspoređeno tokom kalendarske godine, ali ne više od dve nedelje odjednom), dok se drugi deo godišnjeg odmora može koristiti u periodu od 1. januara do 30. juna naredne kalendarske godine. Tri nedelje odjednom može se iskoristiti samo uz odobrenje nadređenog. Godišnji odmor se ne može u celosti prenositi u narednu godinu. Zaposlenom koji ne iskoristi  prvi deo godišnjeg odmora u tekućoj godini (prvi deo – dve radne nedelje), propada godišnji odmor za datu godinu.

Dugoročni plan za korišćenje godišnjeg odmora pravi se dva puta godišnje – u aprilu i septembru mesecu kako bi se napravio raspored koji neće remetiti ispunjenje utvrđenih rokova na projektima. Plan korišćenja godišnjeg odmora šalje se Asistentu za operacije u formi maila (Ljubici Jovanović), najkasnije do 31.aprila. za letnji godišnji odmor i do 30.septembra za zimski godišnji odmor.

Najkasnije 15 dana pre početka planiranog odustva, zaposleni podnosi Molbu za korišćenje godišnjeg odmora  HR asistentu, a odobrenje dobija od svog nadređenog, a u skladu sa planiranim angažmanom na projektnim zadacima. O svakom odobrenom odsustvu zaposleni je dužan da obavesti Asistenta za operacije (Ljubica Jovanović) uz napomenu da li koristi GO ili SD.

Za svako odsustvo koje nije najavljeno u dugoročnom planu, zaposleni je dužan da postupa na isti način kao i u slučaju planiranog odsustva – podnosi Molbu za korišćenje godišnjeg odmora, i ukoliko je odobrena, obaveštava Asisitenta za operacije.

 

 • Procedura zapošljavanja

CILJ

Ovom procedurom reguliše se proces zapošljavanja, počevši od pojavljivanja potrebe za zapošljavanjem, razmatranja opravdanosti potrebe, analize opisa posla i profila kandidata za radno mesto za koje se traži novi zaposleni, preko izbora izvora potencijalnih kandidata, procesa selekcije, sve do konačne odluke o prijemu novog zaposlenog.

Svrha procesa zapošljavanja je povećanje objektivnosti, ujednačavanje izbornih kriterijuma i mogućnost praćenja pri izboru zapošljavanja najkvalitetnijih kadrova u kompaniji NF Innova.

Proces zapošljavanja odvija se kroz podprocese:

 1. Prijava potrebe za zapošljavanjem i formiranje profila

Za ovaj podproces odgovoran je rukovodilac organizacione jedinice koja vrši prijem.

Prvi korak u procesu zapošljavanja je postojanje potrebe za ljudskim resursima, i time, potrebe za novim zapošljavanjem.

Postoji više mogućih faktora koji dovode do potrebe za novim zapošljavanjem:

–           Zaposleni koji je obavljao određeni posao napustio je organizaciju ili je raspoređen na drugo radno mesto;

–           Novim planom poslovanja predviđena je nova organizacija poslovanja i nova radna mesta;

–           Usvojen je projekat koji predviđa angažovanje novih izvršilaca;

–           U kompaniji je došlo do neplaniranog povećanja obima posla.

 

Rukovodilac, na osnovu definisanih potreba traži usmeno odobrenje nadležnog izvršnog direktora.

Na osnovu dobijenog odobrenja, HR asistent i nadležni neposredni rukovodilac formiraju profil budućeg zaposlenog: znanja i iskustva, i neophodne veštine koje treba da ima.

Takođe, razmatraju mogućnost preraspodele postojećih radnika: redefinisati zaduženja, promeniti radno vreme, dodatno obučiti postojeće radnike i sl. Obavezno uzeti u razmatranje interne mogućnosti, u zavisnosti od obima posla, trajanja povećanih zahteva i slično.

 

 1. Oglašavanje

Podproces oglašavanje odvija se kroz aktivnosti:

 1. Odluka o načinu oglašavanja
 2. Kreiranje oglasa

Napomena: Ova faza se u potpunosti preskače ukoliko postoji preporučeni kandidat za slobodno radno mesto.

Za ovaj podproces odgovoran je HR asistent.

Odluka o načinu oglašavanja

Odluku o načinu oglašavanja donosi HR asistent.

Odluka o načinu oglašavanja direktno je vezana za ciljnu grupu koju smatramo dobrim izborom kandidata.

Interni konkurs se raspisuje ukoliko nam je važno da kandidati poznaju procese i ljude u organizaciji, ukoliko budući zaposleni treba da radi na osetljivom izvoru informacija, a eksterni, ako želimo „sveže ideje i različito iskustvo“. Preporuka je da svaki eksterni konkurs bude oglašen i interno, zbog mogućnosti dobijanja dobre preporuke od strane zaposlenih.

Kreiranje oglasa

Oglas kreira HR asistent u saradnji sa marketingom i rukovodiocem organizacione celine.

 1. Prikupljanje prijava kandidata

Podproces prikupljanje prijava odvija se kroz aktivnosti:

 1. Prijem prijava

Sve prijave prikuplja HR asistent. Po završetku konkursa HR asistent pravi preliminarnu selekciju, uzimajući u obzir samo prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, čime se broj korektnih prijava znatno smanjuje u odnosu na broj ukupno pristiglih. Ovako napravljen uži izbor prosleđuje se rukovodiocu koji je podneo zahtev.

 

 1. Preliminarna selekcija prijava

Rukovodilac ili zaposleni iz te organizacione celine, koga rukovodilac delegira da, u zavisnosti od tražene pozicije, učestvuje u procesu selekcije, pregleda prijave dobijene od HR asistenta i pravi uži izbor kandidata sa kojima želi da obavi razgovor.

Napravljenu listu užeg izbora kandidata rukovodilac prosleđuje HR asistentu koji poziva na intervju kandidate sa liste.

Napomena: Ova faza se u potpunosti preskače ukoliko postoji preporučeni kandidat za slobodno radno mesto.

Za ovaj podproces odgovoran je HR asistent.

 1. Intervju sa kandidatima

Podproces intervju sa kandidatima odvija se kroz aktivnosti:

 1. Opšti intervju
 2. Stručni intervju
 3. Završni intervju

Napomena: Redosled prve dve aktivnosti može se prilagoditi svakom pojedinačnom slučaju.

Za ovaj podproces odgovoran je HR asistent.

a.Opšti intervju

Opšti intervju vodi HR asistent. Kandidati prolaze kroz razgovor i psihološko testiranje, sa ciljem da se otkriju njihove kompetence: inicijativa i kreativnost, okrenutost rezultatima, komunikacija, tim i saradnja, reagovanje na stres, ponašanje u konfliktu, poverenje i integritet, okrenutost klijentu, rukovođenje, motivacija i ambicija.

Na osnovu rezultata opšteg intervjua, HR asistent pravi još uži izbor kandidata čije kompetence odgovaraju zahtevu radnog mesta.

b.Stručni intervju

Stručni intervju vodi rukovodilac ili zaposleni iz te organizacione celine, koga rukovodilac delegira da, u zavisnosti od tražene pozicije, učestvuje u procesu selekcije.

Cilj ove aktivnosti je međusobno upoznavanje kandidata i predstavnika organizacione celine, procena relevantnih specifičnih znanja, iskustva i osobina kandidata za posao za koji konkuriše. Za proveru znanja mogu se koristiti intervju ili testovi. Ovom prilikom kandidat se bliže upoznaje sa strukturom i funkcionisanjem organizacije i mestom koje će eventualno zauzeti u njoj.

c.Završni intervju

Na osnovu kompetenci, pokazanog znanja, kao i opšteg utiska, rukovodilac u saradnji sa HR asistentom odabira jednog ili više kandidata koji podjednako dobro odgovaraju zahtevima radnog mesta.

Završni intervju vodi rukovodilac. Na završnom intervjuu potrebno je kandidata obavestiti o uslovima rada, plati i sl. U zavisnosti od tražene pozicije, ovaj intervju se može održati u sklopu jednog od prva dva intervjua, telefonski, ili uz prisustvo nadležnog Izvršnog direktora.

 1. Izbor kandidata

Podproces izbor i prijem kandidata odvija se kroz aktivnosti:

 1. Konačan izbor
 2. Obaveštavanje kandidata
 3. Prijem u radni odnos

Za ovaj podproces odgovoran je HR asistent.

Konačan izbor

Rukovodilac, na osnovu prethodno dobijenih informacija, donosi odluku o izboru kandidata za ponuđeno radno mesto, traži odobrenje od izvršnog direktora i o tome obaveštava HR asistenta.

Odobreni zahtev, koji sada sadrži sve informacije neophodne za zasnivanje radnog odnosa, HR asistent šalje Direktoru Sektora pravni kadrovski i opšti poslovi, kao i referentu za radne odnose.

Obaveštavanje kandidata

HR asistent obaveštava kandidata i nadležnog rukovodioca o odobrenom prijemu prosleđivanjem informacije o izboru kandidata. Dalje postupa u skladu sa Uputstvom  „Uvođenje novozaposlenog u posao“.

Takođe, obaveza HR asistenta je da sve kandidate koji su bili u užem izboru za ovu poziciju obavesti o prijemu kandidata, zahvali im na učešću, i na eventualni zahtev kandidata vrati informaciju o njegovim kompetencama.

 Prijem u radni odnos

Ova aktivnost je objašnjena na početku ovog vodiča i pod odgovornošću je Direktora Sektora pravni, kadrovski i opšti poslovi, a sprovodi je referent za radne odnose.

 • Procedura uvođenja u posao

Uvođenje u posao novozaposlenih predstavlja finalni stadijum procesa zapošljavanja i početak novog radnog iskustva i razvoja karijere. Cilj uvođenja u posao jeste brža i lakša socijalna, radna i psihološka adaptacija novoprimljenih radnika u organizacionu sredinu i postizanje pune produktivnosti novozaposlenog u što kraćem roku. To znači da bi trebalo stvoriti uslove da novi radnici na početku steknu dobar utisak o kompaniji i radnoj sredini, da se osete poželjnim i važnim, da započnu sa formiranjem dobrih radnih navika i osposobe se za rad na poslovima za koje su primljeni.

Takođe, program uvođenja u posao je koristan kompaniji, jer:

 • Kreira pozitivno viđenje organizacije i razumevanje korporativne kulture, vrednosti i ciljeva preduzeća;
 • Postavlja bazu za planiranje razvoja i treninga;
 • Motiviše postojeće zaposlene uključujući ih u proces;
 • Omogućava merenje učinka zaposlenog u tzv. periodu probnog rada.

 

Program uvođenja u posao znači i novozaposlenima jer:

 • Čini da se osećaju dobrodošlo i prijatno u procesu integracije sa radnim mestom;
 • Pomaže podizanje samopouzdanja, morala i motivacije novozaposlenih;
 • Uspostavlja dobru komunikaciju između zaposlenog i mentora od samog početka;
 • Podiže svest o ciljevima preduzeća, i ulozi zaposlenih u postizanju ovih ciljeva.

 

Program uvođenja novozaposlenog u posao sadrži dve grupe aktivnosti – aktivnosti orijentacije novozaposlenog i aktivnosti usmerene na konkretno obučavanje za rad na poslovima za koje je zaposleni primljen.

Postupak rada

Postupak obuhvata sledeće aktivnosti:

 1. Priprema za dolazak novozaposlenog
 2. Određivanje mentora
 3. Kreiranje plana uvođenja u posao
 4. Upoznavanje – prvi dan
 5. Upoznavanje – prva nedelja
 6. Uvođenje u posao – prvi mesec
 7. Početak samostalnog rada – prvih šest meseci
 8. Evaluacija uvođenja novozaposlenog u posao

 

Određivanje mentora

Određivanje mentora vrši se među zaposlenima u sektoru u kome je radno mesto novozaposlenog. U zavisnosti od radnog mesta na kome će novozaposleni raditi, bira se predstavnik sektora čija je pozicija ista ili viša od pozicije novozaposlenog. Ovaj predstavnik će biti mentor zaposlenom narednih 6 meseci. Mentor ima obavezu i odgovornost da obezbedi specifične informacije o poslu i radnoj sredini, i da pruži dobar model zaposlenom svojim primerom. Dužnost mentora je da kreira plan uvođenja u posao, realistično prikaže posao i jasno izloži svoja očekivanja u skladu sa standardima i procedurama. Kad god je moguće treba da podržava i ohrabruje novozaposlenog.

Priprema za dolazak novozaposlenog

HR Asistent obaveštava kolege o dolasku novozaposlenog. On se stara da na radnom mestu zaposlenog može odmah da se radi: da je radno mesto uredno, da je oprema u radnom stanju i da su svi resursi raspoloživi. Obaveštava i pravnu službu i finansije, kao i interni IT,  kako bi se na vreme pripremili. On takođe obaveštava zaposlenog o vremenu i mestu gde će doći prvog dana i ko će ga sačekati i daje mu Vodič za (novo)zaposlene. Takođe, informiše zaposlenog o načinu dolaska, mogućnostima parkiranja, pravilima oblačenja u kompaniji i dokumentaciji koju treba da ponese sa sobom prvog radnog dana.

Kreiranje plana uvođenja u posao

Mentor novozaposlenog zajedno sa HR Asistentom kreira plan za novozaposlenog, na osnovu zahteva i odgovornosti radnog mesta na obrascu “Plan uvođenja novozaposlenog u posao” (Prilog 3).

PUP je potrebno napraviti neposredno nakon što novozaposleni počne da radi. On treba da sadrži spisak informacija koje će biti date novozaposlenom – ko će ih i kada dati, kao i aktivnosti i poslove koje novozaposleni treba da savlada do kraja ovog programa. Stavke i ciljevi programa uvođenja u posao moraju biti SMART – specifični, merljivi, dostižni, relevantni i uvremenjeni. Metode koje mogu da se koriste u programu uvođenja u posao su iskustveno učenje, intervjui sa zaposlenima, rad sa mentorom, prezentacije, pamfleti i brošure. Uvođenje u posao mora da bude raspoređeno po stadijumima kako bi osiguralo uspeh celog programa. Svaki stadijum mora biti dobro isplaniran.

Plan uvođenja u posao obavezno mora da sadrži sledeće:

 • Upoznavanje sa radnim mestom: obaveze, prava i dužnosti, linija rukovođenja, koje sprovodi mentor;
 • Upoznavanje sa poslom: Procedure, informacije o poslu. Uključivanje u radne grupe, periodi samostalnog učenja, uključivanje u sastanke. Prvi zadaci, samostalna izrada, koje sprovodi mentor;
 • Predviđeni periodi provere znanja, povratna informacija o uklapanju, mogućnost da zaposleni iskaže svoja zapažanja i ideje.

 

Upoznavanje – prvi dan

Kada se dizajnira PUP, važno je razmotriti koje su informacije novozaposlenom potrebne ODMAH. Treba izbeći tendenciju da se novozaposleni zatrpa informacijama, naročito prvog dana, i ponuditi samo informacije prioritetne za posao. Prvi radni dan treba da počne nekim ritualom koji bi pomogao zaposlenom da se opusti, jer i najiskusniji radnici imaju tremu prvog dana. U toku ovog rituala (npr. zajednička jutarnja kafa) treba omogućiti zaposlenom da upozna mentora i kolege sa kojima će raditi, ali ne previše ljudi prvog dana. Mentor i kolege treba da objasne zaposlenom kako izgleda uobičajen radni dan, resursi i oprema na njegovom radnom mestu. Zatim program uvođenja preuzima HR Asistent koji, uz predstavljanje PUP-a, obezbeđuje informacije o strukturi i politici preduzeća, misiji i servisima. Zaposleni dobija „Vodič za novozaposlene”, koji sadrži sve informacije koje mogu biti korisne zaposlenom: o preduzeću – njen istorijat, strukturu, regije i tržišta, proizvode, zaposlene i menadžment; korporativnoj kulturi – misiji, viziji, kodeksima ponašanja; komunikaciji, kao i praktične stvari – važne informacije i kontakt telefone. U toku prvog dana novozaposleni zadužuje opremu za posao, uz uputstvo za korišćenje, koju je trebovao mentor.

Upoznavanje – prva nedelja

U toku prve nedelje, uz pomoć mentora i kolega zaposleni upoznaje mogućnosti i odgovornosti na poslu, vezu svog radnog mesta sa ostalim radnim mestima/poslovima, funkciju i značaj svoje pozicije. Potrebno je obezbediti dnevno održavanje kontakta sa zaposlenim, kako bi se proverio napredak, obezbedio kontinuitet i rešili eventualni problemi koji se pojavljuju. Nije neophodno da svaki trenutak mentor provodi sa zaposlenim; kolege mogu da preuzmu neke delove u toku programa upoznavanja. Mentor treba da odvoji vreme da poseti zaposlenog na radnom mestu i uveri se kako teče proces uvođenja u posao. Preporučuje se sastanak na kraju dana kako bi se sumirali utisci i kako bi se odgovorilo na pitanja koja se pojavljuju. Prve nedelje HR asistent organizuje upoznavanje (sastanak) novozaposlenog sa direktorom NF Innove. Prve nedelje zaposleni potpisuje Ugovor o radu, uz prateće informacije o pravima i obavezama u preduzeću, Obaveštenje o zabrani vršenja zlostavljanja i seksualnog uznemiravanja na radu  i zloupoterbi prava na zaštitu od takvog ponašanja, Obaveštenje u vezi sa primenom zakona o zaštiti uzbunjivača,  kao i Upitnik za zaposlenog   u kome popunjava osnovne informacije o sebi. Takođe, u toku prve nedelje bi trebalo organizovati obuku za novozaposlenog. U ovom periodu neophodno je uputiti zaposlenog u procedure zaštite na radu i obezbediti relevantne informacije o zaštiti od požara, kao što su najbliži izlazi i standardne procedure u slučaju požara.

Uvođenje u posao – prvi mesec

U toku prvog meseca treba objasniti novozaposlenom pravila i regulative radnog mesta, npr. uputstva za reagovanje u kriznim situacijama, postupanje sa otpadom i sl.

Mentor i kolege diskutuju sa novozaposlenim o individualnim i parcijalnim ciljevima i zajedno sa zaposlenim i HR Asistentom kreiraju osnovu za lični plan razvoja kompetencija novozaposlenog, kao i eventualne potrebe za treningom. Mentor bi trebalo da se sastaje sa novozaposlenim bar jednom nedeljno u toku prvog meseca, kako bi se pomoglo njegovo uklapanje i izbegli problemi izrasli iz nerazumevanja ili nezadovoljstva. Na kraju prvog meseca mentor može, uz saradnju sa HR Asistentom, da organizuje testiranje stečenih znanja.

Na kraju prvog meseca, HR asistent e-mailom šalje novozaposlenom “Anketu o zadovoljstvu novozaposlenog”  koju novozaposleni popunjava i vraća HR Asistentu, koji tu anketu štampa, potpisuje i arhivira u papirnoj arhivi procesa.

Praćenje obavljanja radnih zadataka – prvih 6 meseci

Praćenje obavljanja radnih zadataka se obavlja kontinuirano u toku prvih 6 meseci rada. Mentor sa novozaposlenim organizuje sastanke na kojima diskutuju o programu uvođenja u posao, o napretku novozaposlenog, o informacijama koje je dobio, onome što je dobro i što bi trebalo menjati, i pruža mu sve potrebne informacije. Takođe, HR učestvuje u komunikaciji sa novozaposlenim i stoji na raspolaganju za eventualne poteškoće i nedoumice.

Evaluacija uvođenja novozaposlenog u posao

Evaluacija programa uvođenja u posao vrši se nakon 3 i nakon 6 meseci rada. Mentor daje povratnu informaciju zaposlenom o njegovom radu u ovom periodu. Diskutuje sa njim o programu uvođenja u posao, da li je zadovoljio svrhu, o informacijama koje je dobio, onome što je dobro i što bi trebalo menjati, informacijama koje su bile najkorisnije. Takođe, mentor treba da traži informacije o ponašanju zaposlenog na radnom mestu od kolega koji su učestvovali u pravljenju programa, a sve u cilju poboljšanja programa. Na ovaj način korist od programa ima i sektor u kome posao, odgovornosti i zalaganja zaposlenih postaju transparentniji.

 • Procedura ocenjivanja zaposlenih

Svi stalno zaposleni u NF Innovi imaju šestomesečne evaluacije čiji je cilj održavanje kontinuirane brige i mogućnosti za napredovanje, kako zaposlenih tako i čitave firme, kroz usaglašavanje ličnih i kompanijskih tendencija i ciljeva.

Na šestomesečnom nivou, svaki zaposleni dobija dokument „Analizu Rada“ koji sadrži pobrojane KPI –eve (Ključne indikatore učinka), ocenu na svakom od KPI-eva, obajšnjenje, komentar rukovodioca i predlog za unapređenje. Dva primerka ovog dokumenta potpisuju zaposleni i nadređeni rukovodilac. Jedan primerak zadržava zaposleni, a drugi se čuva u Datoteci zaposlenog koju vodi HR asistent. Dokument o Analizi rada, praćen je razgovorom sa neposrednim rukovodiocem koji za svrhu  ima razjašnjavanje i preciziranje postavljenih ciljeva, i pruža zaposlenom mogućnost da pita i iznese svoje predloge, a u cilju usklađivanja ličnih i organizacionih tendencija.

 • Procedura odlaska na službeni put

Ova procedura definiše korake koje zaposleni treba da preduzme ukoliko odlazi na službeni put u preduzeću NF Innova kao i sve druge detalje u vezi obračuna troškova nastalih po tom osnovu.

Postupak obuhvata sledeće aktivnosti:

 1. Najava službenog puta
 2. Rezervacije i uplata transakcija
 3. Obračun akontacije
 4. Izdavanje putnog naloga i donošenje Odluke o sl. putu
 5. Preuzimanje akontacije
 6. Pisanje izveštaja o troškovima službenog puta
 7. Podnošenje troškova službenog puta

 

Najava službenog puta

Zaposleni koji planira službeni put je u obavezi da isti najavi ovlašćenom Koordinatoru za službena putovanja (u daljem tekstu Koordinator) čim dobije odobrenje od strane nadležnih direktora.

Najava službenog puta se šalje Koordinatoru isključivo nakon odobrenja od strane neposrednog rukovodioca  i predstavlja e-mail koji sadrži sledeće elemente:

 • Stavi u Cc neposrednog rukovodioca;
 • Razlog upućivanja na službeni put (obuka, ugovaranje poslova, kongresi, simpozijumi, seminari i slično) – treba da se opiše što preciznije,
 • Tačan datum polaska na put;
 • Država i grad u koji se zaposleni upućuje;
 • Vreme trajanja tj. planirani datum povratka;
 • Projekat ID ili naziv projekta – u slučaju da je sl putu vezi sa projektom. Napomena: ukoliko je sl put u vezi sa više projekata potrebno je navesti koji je projekat nosilac ( i na koji će u finansijama inicijalno da se knjiže troškovi) a koji su povezani projekti (na koje će da se preknjiže i podele troškovi po odrećenom pravilu). Ovo određuje neposredni rukovodilac koji upućuje zaposlenog na sl put.
 • Da li poseduje putno i zdravstveno osiguranje,
 • Da li mu treba viza (za UK, USA. UAE,…)
 • Da li ima zeleni karton i međunarodnu vozačku dozvolu u slučaju kada putuje kolima.

Sve elemente je obavezno naznačiti u najavi.

Za ovu aktivnost i tačnost svih navoda je odgovoran Zaposleni.

Rezervacije i uplata transakcija (hotelski smeštaj, avio karte, osiguranja, i slično)

 

Nakon što je zaposleni najavio službeni put, Koordinator za službena putovanja vrši pretragu odgovarajućih hotela i prevoza.

Na osnovu dobijenih informacija o hotelima i vrsti prevoza, Koordinator vrši rezervaciju smeštaja, rezervaciju avio karte ili nekog drugog vida transporta. Ukoliko zaposleni nema rešeno osiguranje na drugi način, on uplaćuje i putno zdravstveno osiguranje za svakog zaposlenog koji se upućuje na službeni put.

Koordinator parafira sve pristigle fakture i daje Samostalnom knjigovođi analitičaru na dalju obradu.

Za ovu aktivnost je odgovoran Koordinator za službena putovanja.

Obračun akontacije

Nakon što je rezervisan smeštaj, prevoz i uplaćeno osiguranje, Koordinator dogovara sa Samostalnim knjigovođom analitičarem (zaposleni na blagajni), koji je iznos akontacije predviđen u skladu sa Zakonom i pravilima u Innovi. Dobijene informacije o rezervacijama i predviđenoj akontaciji Koordinator prosleđuje zaposlenom putem emaila.

U zavisnosti od situacije, zaposleni:

 1. Potvrđuje Koordinatoru da je predviđena akontacija dovoljna, kao i da su rezervacije u redu, a zatim se prelazi na aktivnost „Izdavanje putnog naloga“;
 2. Smatra da predviđena akontacija nije dovoljna i želi veću.

Dobijanje saglasnosti za veću akontaciju

Ako zaposleni želi veću akontaciju, mora dobiti saglasnost za povećanje akontacije od strane Direktora Finansija i korporativnih poslova. Direktor Finansija i korporativnih poslova šalje saglasnost Koordinatoru za službena putovanja sa navođenjem iznosa akontacije koji se odobrava putem emaila.

Koordinator obaveštava zaposlenog o visini odobrene akontacije i traži saglasnost od zaposlenog da nastavi sa procesom.

Odgovoran za ovu aktivnost je Direktor Finansija i korporativnih poslova, uključen Kooridinator i obavešten zaposleni.

Izdavanje putnog naloga i donošenje Odluke o službenom putu

Koordinator za službena putovanja obaveštava Referenta za radne odnose o najavljenom službenom putu koji izdaje Odluku o službenom putu za dalje potrebe obrade transakcije.

Nakon što zaposleni popuni putni nalog (strana 1), potrebno je da mu neposredni rukovodilac verifikuje dokument svojim potpisom na prvoj strani na mestu „Predlagač“.

Verifikovan putni nalog od strane neposrednog rukovodioca, zaposleni donosi na centralu radi evidentiranja u Delovodnu knjigu i pečatom firme. Zaposeni dalje podnosi Nalog Koordinatoru koji taj nalog proverava i parafira.

Takođe, u ovom trenutku Koordinator zakazuje sa zaposlenim sastanak koji će se održati do dva dana nakon završetka službenog puta, a u vezi sa obračunom troškova.

Koordinator zakazuje sastanak sa zaposlenim na sledeći način :

 • Vreme sastanka : do dva radna dana posle predviđenog povratka sa službenog puta;
 • Lokacija se određuje prema dogovoru;
 • U polje Subject stavlja: ’ Podnošenje troškova službenog puta’

Za ovu aktivnost odgovoran je Koordinator.

Preuzimanje akontacije

Zaposleni od Koordinatora uzima potvrdu o plaćenom osiguranju, kao i rezervacije smeštaja, prevoza i drugo.

Zatim, u sektoru Finansije i računovodstvo zaposleni preuzima obračunatu akontaciju što potvrđuje potpisom na putnom nalogu na strani 2 o čemu se izdaje i posebna priznanica.

Za ovu aktivnost je odgovoran Zaposleni.

Pisanje izveštaja o troškovima službenog puta

Po povratku sa službenog puta, Zaposleni:

 • Piše izveštaj sa službenog puta na poslednjoj praznoj strani dokumenta Putnog naloga,
 • Popunjava sve detalje na strani 2 Naloga za službeno putovanje osim obračuna troška,
 • Sortira račune sa službenog puta.

Smenice za računanje vremena i popunjavanje strane 2 Naloga za službeni put

Vreme polaska i vreme povratka sa službenog puta se računa na sledeći način:

 • Za put u inostranstvo kolima – čas odlaska/dolaska je vreme prelaska granice;
 • Za put u zemlji kolima – čas odlaska je vreme od kad sedne u službeni auto do kada izađe;
 • Za put avionom – vreme poletanja i sletanja;

Smernice za pisanje izveštaja

Izveštaj mora da sadrži:

 • Vreme polaska i vreme povratka sa službenog puta (proračunato prema smernicama iz tačke 5.6.1)
 • Prevozno sredstvo (automobil – putarine obavezne; avion – avio karta; voz – vozna karta; autobus – autobuska karta);
 • Hotelski račun;
 • Ostali računi (ishrana, slip za kartice, reprezentacija, taksi, telefonski računi i slično);
 • Načini plaćanja (keš ili kartica – službena)
 • Paraf neposrednog rukovodioca;

Napomene u vezi sa plaćanjem i uslovima prihvatanja troškova:

 1. Kod načina plaćanja veoma važno je napomenuti koji trošak sa službenog puta je plaćen SLUŽBENOM KARTICOM (račune plaćene karticom MORAJU biti priloženi obavezno);

 

 1. Na putu NIKADA NE KORISTITE privatne kartice za službene troškove, jer Saga neće moći da zaposlenom nadoknadi te troškove (to je zakonska odredba);

 

 1. Kada se koristi službena kartica za plaćanje nekog troška OBAVEZNO uzeti račun (NAPOMENA: kad se službenom karticom plaća službeni put račun ide isključivo preko Koordinatora koji ga parafira i predaje dalje u sektor finansije i računovodstvo). Račun mora biti uredno potpisan, a ukoliko se račun ne dostavi smatraće se da je privatan trošak plaćen službenom karticom te će taj iznos zaposlenom biti odbijen od plate. Korišćenje službene kartice u privatne svrhe nije dozvoljeno i može dovesti do izricanja novčane kazne u skladu sa Pravilnikom o radu.

 

 1. Dnevnicom se pokriva trošak ishrane i gradskog prevoza za lične potrebe i to se ne plaća službenom karticom već novcem primljenim na ime dnevnica. Dodatno objašnjenje: ako se plaća službeni radni ručak ili večera, ovakav trošak kao i drugi vidovi reprezentacije mogu i treba da se plate službenom karticom;

 

 1. Taksi računi: uz prethodni dogovor sa neposrednim rukovodiocem, taksi računi mogu da se priznaju kao trošak službenog puta koji se nadoknađuje zaposlenom;

 

 1. Ukoliko dva i više zaposlenih idu na isti službeni put obavezno je da se pišu pojedinačni izveštaji prema visini akontacije na putnom nalogu;

 

 1. Izveštaj parafira neposredni rukovodilac čime potvrđuje da odobrava da svi navedeni troškovi uđu u obračun troška sl. puta. Preporuka je da se sa neposrednim rukovodiocem unapred dogovore okvirni troškovi koji mogu da nastanu, kao i raspone odstupanja posebno kada su u pitanju troškovi čiji tačan iznos ne može unapred precizno da se utvrdi (kao na primer trošak po osnovu reprezentacije  i slično).

Za ovu aktivnost odgovoran je Zaposleni.

Podnošenje troškova službenog puta

Zaposleni podnosi troškove službenog puta u zakazanom terminu za sastanak (do 2 radna dana posle službenog puta, o čemu postoji i podsetnik u Outlook  sistemu), kada zaposleni dolazi kod Koordinatora za službena putovanja.

Zaposleni predaje izveštaj, popunjen putni nalog, sortirane račune, na zakazanom sastanku u predviđenom terminu za njega. Koordinator pregleda obračun i upućuje zaposlenog na blagajnu gde se finalizira finanisijski deo transakcija (razlika u odnosu na akontaciju – povraćaj novca u kešu od strane zaposlenog, odnosno isplata razlike na račun zaposlenog).

Za ovu aktivnost odgovoran je Zaposleni.

V Polise

 • Sredstva za rad

U alate/sredstva za rad spadaju: radno mesto, kompjuter, propratna oprema za isti, mobilni i fiksni telefon. Sva sredstva za rad obezbeđuje NF Innova.

RADNO OKRUŽENJE

 • Posebna Radna sredina – Svaki zaposleni ima svoje radno mesto koje je prilagođeno zahtevima njegovog posla i omogućava kvalitetan i zdrav rad.

 

LAPTOP

 

 • Svaki zaposleni dobija poslovni laptop ili desktop računar u skladu sa zahtevima svoje pozicije i posla koji obavlja.

 

PRATEĆA OPREMA

 

Od prateće opreme, zaposleni može da dobije, opet u skladu sa potrebama svog posla, sledeće:

 

 • Monitor
 • Doking stanicu
 • Eksternu emoriju
 • Tastatura i miš
 • USB
 • Torbu za laptop
 • I drugu opremu uz odobrenje nadređenog
 • Zamena novim modelom: svake 3 godine

 

 

MOBILNI TELEFON

 

 • „Smartphone“ mobilni telefon
 • Zamena novim modelom: svake 2 godine

NAPOMENA

Ukoliko dođe do mehaničkog oštećenja opreme, za koje je sam zaposleni odgovoran,  on je dužan da popravi kvar ili, ukoliko je popravka nemoguća, kupi novu odgovarajuću opremu.

 

 

 

 • Službena Putovanja

 

NAPOMENE

DO I OD AERODROMA

Troškovi do i od aerodroma se ne refundiraju, već se plaćaju od dnevnice dobijene za putovanje, osim kada se odobre od strane generalnog direktora.

PUTOVANJE AVIONOM, VOZOM

 • Najisplatljivija moguća opcija u planiranim terminima.

SMEŠTAJ

 • Hotel po razumnoj ceni

INTERNET

 • Najjeftinija održiva opcija tokom boravka u inostranstvu

 

 

NAJAM AUTOMOBILA

 • Samo ukoliko je pribavljeno prethodno odobrenje od menadžera.

OBROCI

 • Troškovi ishrane se plaćaju od dnevnice.

DNEVNICE

 • Visina dnevnice se utvrđuje u skladu sa Uredbom o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika. Na celu dnevnicu zaposleni ima pravo za svaka 24 časa provedena van zemlje, i za ostatak vremena duži od 12 časova. Za ostatak vremena od 8 do 12 časova obračunava se polovina dnevnice. Ako je ostatak vremena manji ili putovanje traje kraće od 8 sati zaposlenom bi se sati mogli računati samo za obračun dnevnice u zemlji. Ukoliko se službeno putuje u više zemalja, iznos dnevnice se određuje za svaku stranu državu u kojoj se boravi srazmerno vremenu koje se provodi u stranoj državi.

 

GOTOV NOVAC KROZ AVANS

 • Ukoliko zaposleni ne poseduje business karticu, moguće je dobijanje avansa u visini predviđenih troškova putovanja. Avans se daje samo ukoliko zaposleni nema platnu karticu a unapred se zna da će imati poslovne izdatke koje dnevnica ne pokriva.
 • Umesto davanja avansa, praktikuje se politika službenih kartica.

 

 

IZUZECI I SMERNICE

DUGOROČNI NAJAM APARTMANA/NAJAM KUĆE

Kada je održivo, NF Innova može da odredi otpočinjanje srednjoročnog/dugoročnog najma apartmana ili kuće za potrebe konkretnog projekta ili tržišta. Ovaj vid smeštaja će biti obezbeđen sa adekvatnom uslugom čišćenja, zamenom posteljine i peškira ali i ostalim uslugama.

 

AVIONSKI PREVOZ

Prilikom rezervacije avionske karte, prioritet je direktan let preko sigurnih i renomiranih avio kompanija.

 

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!